Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Dešťovka

Dešťovka

Využijte dešťovou vodu efektivně!

Mgr. Tereza Plačková
Mgr. Tereza PlačkováProjektový manažer

Spojte se s odborníkem na toto téma:

*
*

* Označená pole jsou povinná

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporu lze získat na aktivity:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
  • akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti
  • využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové

Uznatelnými náklady jsou:

  • nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody)
  • instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie)
  • výdaje na projektovou přípravu podporovaného opatření dle konkrétní aktivity, jedná se zejména o výdaje za zpracování odborného posudku, maximálně ve výši 10 000 Kč
  • v případě využití přečištěné odpadní/srážkové vody v obytném domě jako vody užitkové lze mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje za související opatření ke snížení spotřeby vody, jako např. úsporné perlátory vodovodních baterií (nikoliv však celé vodovodní baterie), úsporné splachovače toalet, úsporné sprchové hlavice.
  • v případě využití přečištěné odpadní/srážkové vody k zálivce lze mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje na instalaci kapkové závlahy

Příjemce podporyPříjemce podpory

Vlastníci a stavebníci rodinných domů

Výše podporyVýše podpory

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů