Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Dešťovka

Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Výše podporyVýše podpory

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Podpora stáží žáků a studentů ve firmách

Zahájení příjmu žádostí: 6. 4. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 20. 4. 2020

Výše podporyVýše podpory

 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč.
 • Mzdové náklady na žáka/studenta - max. sazba 110 Kč/1 hod.
 • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora - max. 5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně do výše:
 • 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 30 %,
 • 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 50 %.

COVID II

Zahájení příjmu žádostí: 2. 4. 2020
Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Výše podporyVýše podpory

 • výše úvěru 10 tis. - 15 milionů Kč na jeden projekt
 • záruka dosahuje až 80 % hodnoty komerčního úvěru

Podpora sborů dobrovolných hasičů

Zahájení příjmu žádostí: 13. 3. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 27. 3. 2020

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše dotace na projekt je 10 tisíc Kč a maximální výše dotace na projekt je 80 tisíc Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.

Energetické úspory - 146. výzva

Zahájení příjmu žádostí: 2. 3. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 2. 3. 2021

Výše podporyVýše podpory

Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu. V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu. V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč.

Přírodní zahrady

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Technologie - Výzva XI (pro začínající podniky)

Zahájení příjmu žádostí: 9.3.2020
Ukončení příjmu žádostí: 25.5.2020

Výše podporyVýše podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč, max. 45% způsobilých výdajů

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Zahájení příjmu žádostí: 13.1.2020
Ukončení příjmu žádostí: 31.8.2020

Výše podporyVýše podpory

Výše dotace je poskytována ve výši 2 mil. Kč - 50 mil. Kč.

Míra podpory je poskytována:

Základní míra podpory je 60 %.

 1. malý podnik má bonus 20 % - podpora až 80 % ZV.
 2. střední podnik má bonus 10 % - podpora až 70 % ZV.
 3. velký podnik - podpora 60% ZV.

Dešťovka

Zahájení příjmu žádostí: 7. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Výše podporyVýše podpory

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Úspory energie - V. výzva

Zahájení příjmu žádostí: 16.9.2019
Ukončení příjmu žádostí: 30.4.2020

Výše podporyVýše podpory

Výše dotace činí 500 tis. - 15 mil. Kč.

Míra podpory u projektu:
a) malý podnik až do výše 50 % ZV
b) střední podnikaž do výše 40 % ZV
c) velký podnik až do výše 30 % ZV

Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
a) malý podnik až do výše 50 % ZV
b) střední podnikaž do výše 40 % ZV
c) velký podnik až do výše 30 % ZV

Nemovitosti - V. výzva - Uhelné regiony

Zahájení příjmu žádostí: 16.10.2019
Ukončení příjmu žádostí: 16.3.2020

Výše podporyVýše podpory

Max 35 - 45% ZV dle velikosti podniku. Výše dotace činí 1 - 70 mil. Kč.

Nemovitosti - IV. Výzva - Cestovní ruch

Zahájení příjmu žádostí: 16.9.2019
Ukončení příjmu žádostí: 31.3.2020

Výše podporyVýše podpory

Max 35 - 45% ZV dle velikosti podniku. Výše dotace činí 1 - 100 mil. Kč.

Vysokorychlostní internet

Zahájení příjmu žádostí: 8.5.2019
Ukončení příjmu žádostí: 8.7.2019

Výše podporyVýše podpory

 • max. 75 % způsobilých výdajů, výše dotace 500 tis. Kč - 200 mil. Kč.

Podpora sboru dobrovolných hasičů v MSK 2019

Zahájení příjmu žádostí: 18.3.2019
Ukončení příjmu žádostí: 5.4.2019

Výše podporyVýše podpory

10 tis. Kč - 80 tis. Kč, 90 % ZV.

Energetické úspory v bytových domech III

Zahájení příjmu žádostí: 2.2.2018
Ukončení příjmu žádostí: 29.11.2019

Výše podporyVýše podpory

Výše dotace činí 30-40 % ZV, dle dosažené úspory celkové dodané energie a typu žadatele.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč