Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

1. Konzultace projektového záměru
2. Vyhledání vhodné dotační příležitosti
3. Zaslání cenové nabídky a smlouvy
4. Zpracování žádosti a její kompetence
7. Schválení dotace
6. Kontrola přijatelnosti projektu a splnění bodové hranice
5. Zaregistrování a podání žádosti o podporu
8. Výběr dodavatele dle pravidel žadatele
9. Realizace a finanční ukončení projektu
10. Žádnost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci
11. Udržitelnost projektu

Poskytujeme také přímou pomoc v konkrétních oblastech