Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Technologie - IV. výzva
Díky naší spolupráci se společností Galvan, jsme pomohli firmě s pořízením nové technologie pro bubnovou linku, čímž zvýšila svou konkurenceschopnost v konkurenčním prostředí.

Příjemce dotace

GALVAN CZ s.r.o.

Výše dotace

3.490.056 ,-

Vykonané aktivity

 • Sepsání a podání žádosti o podporu z Programu Technologie.
 • Kompletace potřebných příloh k žádosti.
 • Sepsání podnikatelského záměru.
 • Komunikace s pracovníky Poskytovatele ohledně administrace, kontroly a doplnění žádosti o podporu.

 

LAKUM GROUP
Za nabyté dotační prostředky z výzvy "Školicí střediska II", LAKUM GROUP prostředkovalo výstavu samotného školícího střediska, základního vybavení včetně IT vybavení a technologických učebních pomůcek. Dále byly pro firmu zprostředkovány nabídky volných pracovních míst přes projekt "Záruky pro mladé".

Příjemce dotace

LAKUM GROUP

Výše dotace

5.733.945 ,-

Vykonané aktivity

 • Administrace odborné praxe.
 • Administrace projektu pro mladé.
 • Administrace projektu rodina i práce. 
 • Sepsání a podání žádosti o podporu.
 • Kompletace potřebných příloh k žádosti.
 • Sepsání podnikatelského záměru.
 • Komunikace s pracovníky poskytovatele ohledně administrace, kontroly a doplnění  žádostí o podporu.
Společnost ALRA Energy Servis s. r. o.
Společnost Realizace dotací s. r. o. mi pomohla se získáním dotace na zakoupení čistícího stroje PuraQleen, který využívám pro čištění fotovoltaických panelů. Spolupráce probíhala naprosto bez problémů, společnost byla součinná ve všech směrech. Obchodní spolupráci si velmi pochvaluji a tuto firmu mohu určitě doporučit. Radoslav Pšurný, majitel společnosti

Příjemce dotace

Společnost ALRA Energy Servis s. r. o.

Výše dotace

122.278 ,-

Vykonané aktivity

 • pořízení technologie na čištění FVE v hodnotě 271 731,- Kč
 • zpracování projektového záměru včetně příloh
 • administrace žádosti o platbu včetně monitorovacích zpráv

 

Starobělský pivovar a.s.
Starobělskému pivovaru jsme poskytli komplexní služby. Jednalo se o dotaci na nové zaměstnance a díky bezchybnému zprostředkování dvou dotačních titulů, si starobělský pivovar pořídil laboratoř kvality a technologie na plnění piva do plechovek a skleněných lahví. Zároveň se tím zvýšila konkurenceschopnost pivovaru na poli malých a středních podniků na regionálním trhnu.

Příjemce dotace

Starobělský pivovar a.s.

Výše dotace

6.905.164 ,-

Vykonané aktivity

 • Administrace odborné praxe.
 • Administrace projektu pro mladé.
 • Administrace projektu rodina i práce.
 • Sepsání a podání žádosti o podporu.
 • Kompletace potřebných příloh k žádosti.
 • Sepsání podnikatelského záměru.
 • Komunikace s pracovníky poskytovatele ohledně administrace, kontroly a doplnění žádostí o podporu
Z+M GROUP
Firmě Z+M GROUP naše dotační agentura zprostředkovala dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Příjemce dotace

Z+M GROUP

Výše dotace

2.196.160 ,-

Vykonané aktivity

 • Administrace odborné praxe.
 • Administrace projektu pro mladé.
 • Administrace projektu rodina i práce. 
Zábavný cyklopark Staříč
Po oslovení obci Staříč naše firma našla vhodný dotační titul z programu „Cestování dostupné všem“. Předmětem projektu byla výstavba zábavného cykloparku typu Pumptrack v obci Staříč.

Příjemce dotace

Obec Staříč

Výše dotace

638.934 ,-

Vykonané aktivity

 • Sepsání a podání žádosti o podporu.
 • Kompletace potřebných příloh k žádosti.
 • Sepsání podnikatelského záměru.
 • Komunikace s pracovníky poskytovatele ohledně administrace, kontroly a doplnění  žádostí o podporu.
IC CZ
Administrace odborné praxe. Společnosti IC CZ naše firma zprostředkovala dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Příjemce dotace

IC CZ

Výše dotace

539.960,-

Vykonané aktivity

 • Vyúčtování mentora.
 • Vyúčtování pracovního místa.
 • Průběžné hodnocení.
MM TOYOCAR spol. s r.o.
Prodejci a dovozci automobilů MM TOYOCAR naše agentura zprostředkovala dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Příjemce dotace

MM TOYOCAR spol. s r.o.

Výše dotace

376.560 ,-

Vykonané aktivity

 • Vyúčtování mentora.
 • Vyúčtování pracovního místa.
 • Zpracování průběžného hodnocení.
SPS-CZ, a.s.
Administrace odborné praxe... Společnosti SPS-CZ naše firma zprostředkovala dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Příjemce dotace

SPS-CZ, a.s.

Výše dotace

288.000 ,-

Vykonané aktivity

 • Vyúčtování mentora.
 • Vyúčtování pracovního místa.
 • Zpracování průběžného hodnocení.
Restaurace Švýcarský dům
Administrace odborné praxe. Restauraci Švýcarský dům naše firma zprostředkovala dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Příjemce dotace

Restaurace Švýcarský dům

Výše dotace

253.200 ,-

Vykonané aktivity

 • Vyúčtování mentora.
 • Vyúčtování pracovního místa.
 • Zpracování průběžného hodnocení.
Tomáš Bielan
Zprostředkovali jsme panu Bielanovi dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Příjemce dotace

Tomáš Bielan

Výše dotace

240.000,-

Vykonané aktivity

 • Vyúčtování mentora.
 • Vyúčtování pracovního místa.
 • Zpracování průběžného hodnocení.
Brušperk
Domovu pečující o seniory v Brušperku, jsme s našimi zkušenostmi v oblasti realizace dotací, pomohli zajistit finanční podporu na nákup schodištní plošiny pro bezbarierový přístup seniorů do objektu.

Příjemce dotace

Domov pro seniory Ondráš v Brušperku

Výše dotace

157.780 ,-

Vykonané aktivity

 • Sepsání a podání žádosti o podporu.
 • Kompletace potřebných příloh k žádosti.
 • Sepsání podnikatelského záměru.
 • Komunikace s pracovníky poskytovatele ohledně administrace, kontroly a doplnění  žádostí o podporu.
qass-eko
Se společností Realizace dotací s. r. o. spolupracujeme již delší dobu. Firma pro nás zajišťovala dotační poradenství u řady projektů, ať už se jednalo např. o projekty z Operačního programu Zaměstnanost nebo Integrovaného regionálního operačního programu. Se společností Realizace dotací s. r. o. spolupracujeme rovněž v programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, kde figurujeme jako potenciální dodavatel nových zdrojů vytápění. Ve spolupráci budeme pokračovat určitě i v budoucnu.

Příjemce dotace

qass-eko

Výše dotace

500.000,-

Vykonané aktivity

 • pořízení zdroje včetně nákladů na jeho instalaci
 • nákup nové otopné soustavy
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • realizace finančně méně náročných opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • úhrada služeb energetického specialisty
 • projektová dokumentace