Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Technologie - Výzva XI (pro začínající podniky)

Zahájení příjmu žádostí: 9.3.2020
Ukončení příjmu žádostí: 25.5.2020

Výše podporyVýše podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč, max. 45% způsobilých výdajů

MARKETING IV.

Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2019
Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2019

Výše podporyVýše podpory

  • max 50% způsobilých výdajů, výše dotace 200 tis. Kč až 4 mil. Kč

Inovace V - inovační projekt

Zahájení příjmu žádostí: 26.9.2018
Ukončení příjmu žádostí: 27.11.2018

Výše podporyVýše podpory

Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. Kč40 mil. Kč, 35 - 45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

 

 

Aplikace VI

Zahájení příjmu žádostí: 28.8.2018
Ukončení příjmu žádostí: 17.12.2018

Výše podporyVýše podpory

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %. Maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou, kde jsou uvedeny rozhodující kategorie podporovaných aktivit a velikost podniku:

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace:

Účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu povinná. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %. Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. Kč40 mil. Kč.

 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 15. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2017

Výše podporyVýše podpory

  • Dotace na  projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:

– v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 400 mil. Kč

– v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 150 mil. Kč

– v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 150 mil. Kč

– v oblasti MVE, limitně do výše 100 mil. Kč

  • Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč.

Inovační vouchery

Zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2017

Výše podporyVýše podpory

Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů.

  • absolutní dotace pro jeden projekt: 80 000 Kč
  • absolutní dotace pro jeden projekt: 250 000 Kč