Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

MARKETING IV.

MARKETING IV.

Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2019

Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Podporované aktivity

  • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
  • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

Uznatelné náklady

  • grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
  • parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění 
  • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
  • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • malý a střední podnik dle podporovaného CZ-NACE

Výše podporyVýše podpory

  • max 50% způsobilých výdajů, výše dotace 200 tis. Kč až 4 mil. Kč