Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Zahájení příjmu žádostí: 3. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022.

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.

  • Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 95 %.