Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

MARKETING IV.

Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2019
Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2019

Výše podporyVýše podpory

  • max 50% způsobilých výdajů, výše dotace 200 tis. Kč až 4 mil. Kč

Technologie - Výzva IX

Zahájení příjmu žádostí: 11.3.2019
Ukončení příjmu žádostí: 13.6.2019

Výše podporyVýše podpory

  • dle velikosti podniku (35% SP, 45% MP), výše dotace 1 mil. Kč20 mil. Kč

Nízkouhlíkové technologie - Výzva IV.

Zahájení příjmu žádostí: 3.12.2018
Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2019

Výše podporyVýše podpory

Elektromobilita

  • dle velikosti podniku (MP 75%, SP 65%, VP 55%), výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč

Druhotné suroviny

  • dle velikosti podniku (MP 45%, SP 35%, VP 25%), výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč

Akumulace energie

  • dle velikosti podniku (MP 80%, SP 70%, VP 60%), výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Úprava bioplynu na biomethan a jeho vtlačení do sítě

  • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory; výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 30 tis. Kč

Technologie - Výzva VIII (pro začínající podniky)

Zahájení příjmu žádostí: 28. 1. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2019

Výše podporyVýše podpory

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, max. 45% způsobilých výdajů

TRIO

Zahájení příjmu žádostí: září 2018
Ukončení příjmu žádostí: 31.října 2018

Výše podporyVýše podpory

Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 20 mil. Kč.

Pro výzkumnou organizaci v roli uchazeče platí, že je v projektu posuzována z hlediska veřejné podpory jako podnik, tj. maximální intenzita podpory jejích nákladů se řídí výše uvedenou tabulkou.

Výzkumné organizace v roli dalšího účastníka projektu mohou obdržet až 100% míru podpory, ale pouze na jejich nehospodářské činnosti podle čl. 2.1.1 odst. 19 Rámce a pokud budou dodrženy všechny související podmínky Nařízení Komise a Rámce a nejvyšší povolená intenzita podpory na jeden projekt v Programu nepřekročí 80 %.

 

Inovace V - inovační projekt

Zahájení příjmu žádostí: 26.9.2018
Ukončení příjmu žádostí: 27.11.2018

Výše podporyVýše podpory

Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. Kč40 mil. Kč, 35 - 45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

 

 

Aplikace VI

Zahájení příjmu žádostí: 28.8.2018
Ukončení příjmu žádostí: 17.12.2018

Výše podporyVýše podpory

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %. Maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou, kde jsou uvedeny rozhodující kategorie podporovaných aktivit a velikost podniku:

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem a to pro subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace:

Účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu povinná. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %. Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. Kč40 mil. Kč.

 

Nemovitosti III

Zahájení příjmu žádostí: 22.10.2018
Ukončení příjmu žádostí: 22.5.2019

Výše podporyVýše podpory

Míra podpory činí 1 mil. – 30 mil. Kč, 35 - 45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku

 

 

Školící střediska III

Zahájení příjmu žádostí: 15.8.2018
Ukončení příjmu žádostí: 30.5.2019

Výše podporyVýše podpory

Maximální míra podpory je omezena na max. 50 % způsobilých výdajů.

Dotace na projekt je poskytována ve výši 500 tis. Kč5 mil. Kč.

 

 

Technologie VII

Zahájení příjmu žádostí: 12.2.2018
Ukončení příjmu žádostí: 14.5.2018

Výše podporyVýše podpory

1 mil. Kč - 20 mil. Kč, 35-45% způsobilých výdajů

POVEZ II - III. výzva

Zahájení příjmu žádostí: 1.11.2017
Ukončení příjmu žádostí: Do vyčerpání alokace

Výše podporyVýše podpory

Spoluúčast Žadatele - 15% z celkové výše požadované dotace

Max. 500 000,- Kč/měsíc 

Technologie VI pro začínající podniky

Zahájení příjmu žádostí: 11.12.2017
Ukončení příjmu žádostí: 12.2.2017

Výše podporyVýše podpory

100 000 – 225 000,- Kč, max. 45% způsobilých výdajů

 

 

Vozidla na alternativní pohony

Zahájení příjmu žádostí: 1.11.2017
Ukončení příjmu žádostí: 27.9.2018

Výše podporyVýše podpory

A) Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele a na úhradu nákladů operativního leasingu

B) Půjčka k dotaci na pořízení vozidla do majetku žadatele - dle typu žadatele

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Zahájení příjmu žádostí: 16.10.2017, 9:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 18.1.2018, 20:00 hod

Výše podporyVýše podpory

V závislosti na typu aktivity:

1 mil. Kč - 50 mil. Kč

Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro období 2017-2018 v oblasti SPORTU

Zahájení příjmu žádostí: 24.7.2017
Ukončení příjmu žádostí: 4.8.2017

Výše podporyVýše podpory

1) Sportovní infrastruktura

50 000,- Kč - 1 000 000,- Kč

 

2) Rozvoj celoroční sportovní činnosti

50 000,- Kč - 12 000 000,- Kč

 

3) Významné sportovní akce

50 000,- Kč - 12 000 000,- Kč