Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Školící střediska III

Školící střediska III

Dotační titul školící střediska se zaměřuje na výstavbu nebo rekonstrukci školicího centra, modernizace prostorů pro vzdělávání zaměstnanců či pořízení školicích pomůcek.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 15.8.2018

Ukončení příjmu žádostí: 30.5.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Výstavba nových školicích center,
  • Rekonstrukce školicích center,
  • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.,
  • Pořízení vzdělávacích programů.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Malé a střední podniky

Výše podporyVýše podpory

Maximální míra podpory je omezena na max. 50 % způsobilých výdajů.

Dotace na projekt je poskytována ve výši 500 tis. Kč5 mil. Kč.