Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

Inovační vouchery

Zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2017

Výše podporyVýše podpory

Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů.

  • absolutní dotace pro jeden projekt: 80 000 Kč
  • absolutní dotace pro jeden projekt: 250 000 Kč