Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Aktuální výzvy


Nejnovější výzvy

ELEKTROMOBILITY III - Auta budoucnosti

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 17. 9. 2017

Výše podporyVýše podpory

 • Pořízení elektromobilů.
  - minimální výše dotace 50 000,- Kč a maximální do výše 5 000 000 Kč.
 • Pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu
  pro vlastní potřebu.
  - minimální výše dotace 50 000 Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Fotovoltaické systémy

Zahájení příjmu žádostí: 16. 6. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2017

Výše podporyVýše podpory

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil - 100 mil. Kč.

 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 80 % prokázaných způsobilých výdajů.
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % prokázaných způsobilých výdajů.
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 60 % prokázaných způsobilých výdajů.

Rodina i práce v MSK

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2019

Výše podporyVýše podpory

15. 000 Kč (délka evidence od 3 do 24 měsíců)

18. 000 Kč (délka evidence nad 24 měsíců)

DEŠŤOVKA

Zahájení příjmu žádostí: 7.9.2017
Ukončení příjmu žádostí: Do konce vyčerpání alokace.

Výše podporyVýše podpory

Viz. tabulka v článku. 

Kotlíkové dotace – výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 5. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 12. 12. 2017

Výše podporyVýše podpory

 • 80% z maximální alokace 147.500 Kč na jeden kotel.
 • Prioritní území = dalších 5 %.
 • Dalších 5% dostanou všichni z rozpočtu kraje.
 • Dalších 10% možno získat v kombinaci s Novou zelenou úsporou.
 • viz. Tabulka v článku.

Vysokorychlostní internet – Výzva I

Zahájení příjmu žádostí: 26. 4. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 26. 9. 2017

Výše podporyVýše podpory

Míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. 

Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Zahájení příjmu žádostí: 3. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022.

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.

 • Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 95 %.

VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II

Zahájení příjmu žádostí: 15.7.2016
Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2017

Výše podporyVýše podpory

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč.
 • Procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity.

Obnovitelné zdroje energie – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 15. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2017

Výše podporyVýše podpory

 • Dotace na  projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:

– v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 400 mil. Kč

– v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 150 mil. Kč

– v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 150 mil. Kč

– v oblasti MVE, limitně do výše 100 mil. Kč

 • Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč.

Úspory energie v SZT – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2017

Výše podporyVýše podpory

V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET,  po případě pro energetický posudek a projektovou dokumentaci platí:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV

Podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč.

Smart grids I – Výzva II

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2017

Výše podporyVýše podpory

Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.

Míra podpory na posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV.

Maximální a minimální výše dotace: všechny podporované oblasti mají svou základní alokaci. V každé oblasti a – e se jedná o výši 100 mil. Kč.

 

Dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:

– v oblasti a, minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

– v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

– v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč

– v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

– v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

Statní podpora sportu (investice)

Zahájení příjmu žádostí: předpoklad podzim 2016
Ukončení příjmu žádostí: bude upřesněno po vyhlášení výzvy

Výše podporyVýše podpory

Dle příjemce a typu aktivity

Podpora materiálně technické základny sportovních organizací

 • Spolky
  • nová stavba Max 60%
  • rekonstrukce, modernizace a SZNR max. 80%
 • Obce
  • nová stavba Max 50%
  • rekonstrukce, modernizace a SZNR max. 60%

Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace

Spolky a resortní sportovní centrum MŠMT

 • nová stavba max. 90%
 • rekonstrukce, modernizace a SZNR max. 100%

Resortní sportovní centra MO a MV

 • nová stavba, 0%
 • rekonstrukce, modernizace max. 70%
 • SZNR max. 100%

Záruky pro mladé v MSK

Zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019

Výše podporyVýše podpory

 • 15 000 Kč (délka evidence od 3 do 24 měsíců)
 • 18 000 Kč (délka evidence nad 24 měsíců)

Cesta pro mladé

Zahájení příjmu žádostí: září 2016
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020

Výše podporyVýše podpory

Finanční přípsěvěk - refundace mzdy mentora

Př. (33 600 Kč až 73 500 Kč -  výše závislá na obsazované pozici)

Podpora odborného vzdělávání II

Zahájení příjmu žádostí: 31. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2020

Výše podporyVýše podpory

Vzdělávací aktivita: při podpoře z de minimis činí podpora 85% výdajů vzdělávací aktivity

Refundace mzdy: max 176 Kč/hod