Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

DEŠŤOVKA

DEŠŤOVKA

 

Ministerstvo životního prostředí spustí v dubnu dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Chatařů a chalupářů se státní podpora netýká.

Dotace je rozdělena do tří kategorií, které se budou lišit třeba balíkem darovaných peněz.

1. Zalévání

2. Zalévání a splachování

3. Zalévání vodou ze sprchy

 

Mezi způsobilé výdaje lze zařadit:

Výdaje, které přímo souvisejí s dodávkou a montáží podporovaného opatření:

• Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla) s výjimkou použi tých výrobků a výrobků, které nejsou výrobcem určeny pro dané použití (např. použité cisterny, IBC kontejnery…)
• Instalace a zprovoznění systému.

V rámci aktivity Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů:

• Výdaje na projektovou přípravu (zpracování odborného posudku).
• Výdaje za související opatření ke snížení spotřeby vody (např. úsporné splachovače toalet, úsporné sprchové hlavice).
• Instalace kapkové závlahy.

 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 7.9.2017

Ukončení příjmu žádostí: Do konce vyčerpání alokace.

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů.
  • Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů.

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • Vlastníci a stavebníci obytných domů

Výše podporyVýše podpory

Viz. tabulka v článku.