Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Záruky pro mladé v MSK

Záruky pro mladé v MSK

Projekt Záruky pro mladé je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny mladých uchazečů o zaměstnání. Tato skupina uchazečů o zaměstnání je definována následovně:

  • věk do 29 let včetně,
  • minimum praxe (pod 2 roky), 
  • evidence na UP (delší než 3 měsíce)

Zaměstnavatel, který zaměstná uchazeče o zaměstnání z výše definované skupiny, může získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance. 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2016

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Mzdové náklady na zaměstnance.

Příspěvek je poskytován po dobu min. 6 měsíců max. na dobu 12 měsíců.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Zaměstnavatel

Výše podporyVýše podpory

  • 15 000 Kč (délka evidence od 3 do 24 měsíců)
  • 18 000 Kč (délka evidence nad 24 měsíců)