Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Rodina i práce v MSK

Rodina i práce v MSK

Projekt Rodina i práce je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání. Tato skupina uchazečů je definována následovně:

uchazeči pěčují o díte do 15-ti let

uchazeči pečují o osobu blízkou

uchazeči pečují o osobu závislou

 

Tato skupina uchazečů se může do projektu zapojit bezohledu na dosažené vzdělání, věk a praxi. 

Zaměstnavatel, který zaměstná uchazeče o zaměstnání z výše definované skupiny, může získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance. 

Ing. David Plaček
Ing. David PlačekJednatel společnosti, CEO

Spojte se s odborníkem na toto téma:

*
*

* Označená pole jsou povinná

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2016

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

Mzdové náklady na zaměstnance. Příspěvek je poskytován po dobu min. 6 měsíců, maximálně však na dobu jednoru roku.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Zaměstnavatel 

Výše podporyVýše podpory

15. 000 Kč (délka evidence od 3 do 24 měsíců)

18. 000 Kč (délka evidence nad 24 měsíců)