Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru v rámci programu OP PIK. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.

 

Podniky musí působit v následujícím oboru podnikání:

Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Vzdělávání, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Vodohospodářství, Zdravotnictví, Zemědělství, Rybářství a lesnictví, jiné...

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 16. 6. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2017

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru.
  • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku.

Příjemce podporyPříjemce podpory

Výzva je určena pro podniky malé a střední velikosti a další právní formy, které zavádí do výroby a na trh nově

vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy, a další právní formy.

Výše podporyVýše podpory

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil - 100 mil. Kč.

 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 80 % prokázaných způsobilých výdajů.
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % prokázaných způsobilých výdajů.
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 60 % prokázaných způsobilých výdajů.