Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

COVID II

COVID II

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. 

Podpora v programu COVID II. bude mít podobu portfoliových záruk poskytnutých ČMZRB za provozní úvěry komerčních bank se subvencí úrokové sazby ve výši 10% z hodnoty úvěru, max. pak 1 mil. Kč. Tyto provozní úvěry budou poskytovány až do výše 15 mil. Kč. Délka ručení ČMZRB bude až 3 roky.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 2. 4. 2020

Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • náklad na mzdy a energie 
  • platby za nájemné
  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
  • předfinancování pohledávek 
  • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku 

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • malý nebo střední podnik, u kterého došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů žadatele z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce

Výše podporyVýše podpory

  • výše úvěru 10 tis. - 15 milionů Kč na jeden projekt
  • záruka dosahuje až 80 % hodnoty komerčního úvěru