Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní internet

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

 

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 8.5.2019

Ukončení příjmu žádostí: 8.7.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby dosáhly vlastností sítí NGA dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, s cílem nabídnout a umožnit koncovému zákazníkovi vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací
  • zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, poskytovaných v pevném místě, umožňující běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s

Příjemce podporyPříjemce podpory

  • malý a střední podnik dle podporovaného CZ-NACE

Výše podporyVýše podpory

  • max. 75 % způsobilých výdajů, výše dotace 500 tis. Kč - 200 mil. Kč.