Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Podpora sborů dobrovolných hasičů

Podpora sborů dobrovolných hasičů

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Cílem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 13. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 27. 3. 2020

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • Projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů,
  • na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti,
  • udržování hasičských tradic,
  • informování o historii hasičstva,
  • zachování historické požární techniky. 

Příjemce podporyPříjemce podpory

Oprávněnými žadateli v rámci tohoto dotačního programu jsou pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

Výše podporyVýše podpory

Minimální výše dotace na projekt je 10 tisíc Kč a maximální výše dotace na projekt je 80 tisíc Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.