Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Podpora sboru dobrovolných hasičů v MSK 2019

Podpora sboru dobrovolných hasičů v MSK 2019

Výzva je zaměřena na podporu činností pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Termíny pro žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 18.3.2019

Ukončení příjmu žádostí: 5.4.2019

Podporované aktivity (uznatelné náklady)Podporované aktivity (uznatelné náklady)

  • náklady na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých;
  • setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory;
  • uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež;
  • reprezentace kraje (hasičů - FO) na mezinárodních hasičských soutěžích;
  • oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů;
  • uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořízení praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost, vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti;
  • pořízení investičního a neinvestičního vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS.

 

Příjemce podporyPříjemce podpory

SH Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

Výše podporyVýše podpory

10 tis. Kč - 80 tis. Kč, 90 % ZV.