Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

09.08.2016
OP Životní prostředí
Realizace dotací

Téměř 2 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí mohou získat kraje, města, obce i podnikatelské subjekty na odpadové hospodářství. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily dvě nové výzvy k podávání žádostí o dotace zaměřené na odpadové hospodářství. Příjem žádostí startuje 1. září a potrvá až do 30. listopadu 2016.

MŽP v rámci dvou vyhlášených výzev podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Evropské dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic a podpoří i projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů.