Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Dotace na brownfields pro obce

Dotace na brownfields pro obce

03.05.2016
Nezařazené
Realizace dotací

Vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila dotační program na revitalizaci a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a objektů pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj a další hospodářsky problémové regiony.

Předpokládaný objem dotací je vyčíslen na 2 miliardy korun, rozložených do období 2017–2023. To městům a obcím umožní připravit projekty k předložení i v následujících letech. Program by měl přinést až 2000 nových pracovních příležitostí.

Cílem programu je podpořit regeneraci a sanaci brownfieldů a jejich přeměnu na moderní průmyslové a podnikatelské objekty a plochy do velikosti 10 hektarů, dále sanace ekologických zátěží, opravy technicky nevyhovujících nemovitostí včetně příslušné infrastruktury, stejně jako výkupy nemovitostí v těchto lokalitách.

Žadatelé mohou podle velikosti sídla získat dotaci ve výši 70 až 85 procent způsobilých výdajů. Podporovány mohou být projekty investičního charakteru i oprav. Minimální výše uznatelných nákladů projektu musí činit jeden milion korun.