Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

V pondělí 16.12.2019 Agentura API zveřejnila na svém webu informaci o posunutí termínu vyhlášení výzvy TECHNOLOGIE XI. z 9.12.2019 na 17.12.2020. Důvodem je nutnost opětovného schválení Modelu hodnocení a výběrových kritérií (MH a VK) Monitorovacím výborem, které proběhne formou per rollam  v průběhu měsíci ledna 2020.

Zaměřením ani modelem hodnocení se XI. Výzva nebude významně lišit oproti předcházející. Níže uvádíme pár základních podmínek výzvy:

  • výzva bude průběžná
  • oprávněným žadatelem budou malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně)
  • mezi podporované aktivity bude patřit pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení v rámci podporovaných ekonomických činností
  • výše dotace bude možné poskytnout v rozmezí od 450 tis. - 1,5 mil. Kč, míra podpory 45%

Alokace na tuto výzvu je nastavená na 250 mil. Kč. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

Máte v plánu pořídit nové technologické zařízení? Neváhejte nás kontaktovat pro více informací.