Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

MMR vyhlásilo nové výzvy

MMR vyhlásilo nové výzvy

12.07.2016
IROP
Realizace dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na rozvoj komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. 

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Žadateli mohou být subjekty veřejného sektoru, jako jsou kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016. Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2019.