Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Koronavirus a podnikatelé, kde hledat pomoc?

Koronavirus a podnikatelé, kde hledat pomoc?

24.03.2020
Nezařazené
Tereza Plačková

Šíření koronaviru výrazně ovlivňuje ekonomiku a české firmy se tak potýkají se závažnými problémy. Rádi bychom Vám tedy alespoň touto cestou pomohli v této obtížné situaci. 

Pro podnikatele a živnostníky byla Ministerstvem průmyslu a obchodu spuštěna speciální informační linka. Volat můžete na číslo 224 854 444. Nejčastější otázky a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány zde: https://bit.ly/39bwZZL
 
MŽP odkládá ohlašovací povinnost pro soukromou i veřejnou sféru o 3 měsíce, žadatelům o dotaci v rámci OP PIK se prodlouží lhůta pro podání žádostí a budou prodlouženy také další termíny výzev. Další nejnovější informace a přehledný seznam opatření prosazovaných Hospodářskou komorou České republiky v souvislosti s hrozbou koronaviru najdete na tomto odkazu: https://bit.ly/3drKTdy
 
Českomoravská záruční a rozvojová banka pak společně s MPO připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč. Více informací naleznete zde: https://bit.ly/33HGEGe
 
Také Moravskoslezský kraj se stará o to, jak pomoci podnikatelům, kteří se ocitli nebo ocitnou ve finanční tísni v souvislosti s pandemií koronaviru. Kromě zdrojů ze svého rozpočtu je kraj schopný zajistit přerozdělování prostředků z evropské i národní úrovně. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava může zacílit prostředky a pomoc na konkrétní problémy firem a zapojit také obce, které se mohou na pomoci podnikatelům na jejich území rovněž podílet. (Zdroj: https://bit.ly/33OrqQ4)
 
Přehledný seznam veškerých aktuálních informací, opatření a cenných rad najdete v tomto článku: https://bit.ly/2wxr5VB 
 
Seznam důležitých odkazů pro podnikatele: