Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Na kvalitu ovzduší poputuje 2,7 miliard

Na kvalitu ovzduší poputuje 2,7 miliard

20.04.2016
OP Životní prostředí
Realizace dotací

Dotaci získá 56 projektů přihlášených v rámci 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, jejichž cílem je snížit množství emisí pocházejících z průmyslu a zemědělství.

Příjem žádostí se zaměřením na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech probíhal od 14. srpna do 16. prosince 2015. Státní fond životního prostředí ČR přijal celkem 240 řádně zaregistrovaných žádostí o dotace z evropských prostředků v objemu 5,5 miliardy korun.

Finanční podpora konkrétně poputuje na náhradu, rekonstrukci nebo pořízení dodatečných zařízení na spalovací a ostatní stacionární zdroje znečišťování, s cílem snížit emise tuhých látek, oxidů síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek. Vybrány byly takové projekty, které nejlépe splnily hlavní sledované indikátory, zejména snížení množství emisí jemných prachových částic PM10 a PM2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství. Většina finančních prostředků poputuje průmyslovým podnikům.