Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Dotace na zlepšení životního prostředí

Dotace na zlepšení životního prostředí

21.07.2016
OP Životní prostředí
Realizace dotací

Dvě miliardy z evropských fondů původně určených na dopravní stavby se přesunou na zlepšení životního prostředí. Finanční prostředky se rozdělí na opatření ke snížení emisí z velkých zdrojů, jakými jsou továrny či teplárny, a do zlepšení kvality vod v ČR.

Přesun prostředků je preventivním opatřením Ministerstva pro místní rozvoj, které zajistí, že ČR prostředky vyčerpá a nepřijde o ně. V Operačním programu Životní prostředí je zřejmý potenciál pro jejich využití.

K dnešnímu dni byly vyhlášeny výzvy ve všech prioritních osách, u více než 1000 žádostí s podporou 5 mld. korun právě probíhá hodnocení projektů, přes 800 žádostí s podporou více než 12 mld. korun je schváleno k financování. Příjemci již dostali 1,17 mld. korun, kraje avizují další žádosti o platbu na kotlíkové dotace do konce roku ve výši 1,3 mld. korun a pro vydání rozhodnutí o přiznání dotace je připraveno dalších 20 projektů s dotací přes 500 mil. korun, které se brzy začnou proplácet. Aktuálně je pro příjem žádostí otevřeno 8 výzev s alokací přes 3 mld. korun, do konce roku bude vyhlášeno dalších 12 výzev s alokací 10 mld. korun.