Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Projekt POVEZ II byl zahájen

Projekt POVEZ II byl zahájen

31.03.2016
OP Zaměstnanost
Realizace dotací

Projekt POVEZ II je pokračováním úspěšných projektů z minulého programovacího období Vzdělávejte se pro konkurenceschopnost a Vzdělávejte se pro růst. Projekt POVEZ je určený zaměstnavatelům, OSVČ i nestátním neziskovým organizacím.

Žadatelé mohou získat až 500. tis. Kč měsíčně po celou dobu trvání projektu a to jak na vzdělávací aktivity, tak i na mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní. U příspěvků na úhradu vzdělávacích aktivit je nastavena 15 % spoluúčast žadatele. Příspěvek na školení se proplácí až po ukončení celé aktivity a doložení potřebných dokladů. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů je vyplácen každý měsíc zpětně.

Příspěvky budou poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců, nejdéle však do 31. srpna 2020. Dotace je poskytována v režimu veřejné podpory na základě blokové výjimky nebo v režimu podpory de minimis.

Vzdělávání musí probíhat prezenční formou, a to prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení nebo interního lektora zaměstnavatele. Na vzdělávání typu e-learning nelze žádat o příspěvek.

Za odborné vzdělávání se považuje obsluha různých strojů a zařízení, technologické školení při rozjezdu nových výrobních linek, školení na svařování, technické normy, ISO standardy, metrologie, specifické IT vzdělávání, účetní kurzy a jazykové vzdělávání  související s výkonem práce.

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností je projektem podporováno výjimečně. Obdobně nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B).