Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

21.06.2016
OP Zaměstnanost
Realizace dotací

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celkově je ve výzvě alokováno okolo 1,5 miliardy korun. 

Cílem výzvy č. 43 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zapojených pracovníků, zajistit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Podporovány jsou obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání a interní lektor.

Mezi oprávněnými žadateli jsou obchodní korporace, státní podniky, OSVČ nebo právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem. Vyloučeny jsou například školy a školská zařízení, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování a sociálních služeb.

Žádosti o dotace je možné podávat od 1. 7. do 31. 8. 2016, přičemž míra podpory z EU činí až 85 %.