Zkonzultujte své možnosti na získání dotace v rámci aktuálních výzev

Chci konzultaci

700 milionů na ochranu přírody a krajiny

700 milionů na ochranu přírody a krajiny

17.08.2016
OP Životní prostředí
Realizace dotací

Ministerstvo životního prostředí otevřelo prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v nichž je pro žadatele celkem připraveno 712,5 mil. Kč.

Žádosti o podporu mohou podávat všichni žadatelé kromě fyzických osob nepodnikajících, a to od 15. srpna do 17. října letošního roku.

Podporu mohou získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, na revitalizaci vodních toků, zakládání a obnovu mezí, remízků či starých sadů. Podpořeny budou i projekty, které povedou ke zlepšení stavu lesních porostů, zajištění migrační prostupnosti pro vodní i suchozemské živočichy a revitalizaci sídelní zeleně.